Słowo na Dzień Pański 13 Maja

Kolejne spotkanie z ks. Stanisławem, który wprowadza nas w przesłanie na nadchodzący tydzień

redaktor Autor