Kościół mój

Piękny jest i warto w nim być. Zapraszam na cotygodniowe spotkania z proboszczem Stanisławem Kudełką

redaktor Autor