Featured Video Play Icon

Nowe drogi w powiecie pińczowskim

Starostwo powiatowe w Pińczowie oddaje kolejne odcinki wyremontowanych dróg w naszym powiecie. Wicestarosta Ryszard Barna przy udziale wójta gminy Kije Tomasza Sochy i Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniew Koniusza otworzył drogę w Stawianach i Skowronnie. Starosta Barna przedstawił gościom rolę nowo wyremontowanej ulicy Przemysłowej w Pińczowie

redaktor Autor