Na świątecznym posterunku

Święta dla żołnierzy są czasem służby. Dotychczasowe wnioski o wsparcie ze strony wojska jakie wpływają do Brygad OT i Dowództwa WOT wskazują, że każdego dnia w czasie Świąt Bożego Narodzenia w działania przeciwkryzysowe było zaangażowanych nawet 2,5 tysiąca żołnierzy.

Najwięcej żołnierzy w okresie świątecznym jest kierowanych do wsparcia szpitali (nawet do 60% wszystkich delegowanych sił), w tym gros z nich realizuje zadania w przyszpitalnych punktach pobierania wymazów. Kolejne zadanie, które pochłonie znaczną część sił delegowanych w tym czasie do działań to wsparcie policji w monitoringu osób przebywających na kwarantannie i ocenie ich potrzeb. Znaczne siły są też kierowane do wsparcia samorządów oraz organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych (jak DPS-y i ZOL-e). W gotowości do dodatkowego wsparcia są wszyscy pozostali żołnierze zawodowi i ochotnicy, którzy przypomnijmy, pełnią czynną służbę wojskową i mogą być delegowani do zadań w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w okresie świątecznym stoją na posterunku walki z COVID -19. Świętokrzyscy Terytorialsi wspierają służby medyczne regionu świętokrzyskiego w ponad 20 placówkach. Triage, pomiar temperatury, ELC, pobieranie wymazów, opieka w izolatorium, oraz dostarczanie tlenu to zadania realizowane przez żołnierzy każdego dnia również w święta. Terytorialsi również pomagają w opiece nad pensjonariuszami w Domach Pomocy Społecznej i ich wsparcia w okresie Bożego Narodzenia oczywiście nie zabrakło. Żołnierze 10 ŚBOT również w tym okresie będą wspierali Policję w monitoringu osób na kwarantannie. Natomiast w wigilię Bożego Narodzenia żołnierze pomagali wolontariuszom z Caritas w wydawaniu posiłków dla najuboższych mieszkańców Kielc. Świąteczny tok służby żołnierzy jest ustalany na szczeblu brygad OT oraz batalionów lekkiej piechoty. Podstawą planowania są wnioski o wparcie kierowane przez instytucje takie jak: szpitale, placówki medyczne, stacje sanitarne, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej oraz inne placówki opiekuńcze, policję, samorządy, organizacje pozarządowe, stacje krwiodawstwa i inne. Brygady OT przyjmują różne rozwiązania w zakresie organizacji wsparcia udzielanego w okresie świąteczno – noworocznym. Zasadą jednak jest podział na dwa okresy. Ci żołnierze, którzy będą zaangażowani w działania w czasie świąt co do zasady będą mieli wolne w czasie Sylwestra i Nowego Roku. Wyjątkiem są placówki „covidowe”, tam żołnierze pełnią służbę w dyżurach dwutygodniowych, po których przechodzą w okres kwarantanny. Zaangażowanie wojska w działania przeciwkryzysowe jest realizacją jednej z trzech głównych misji Sił Zbrojnych RP, tj. wsparcia administracji publicznej i społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Pozostałe dwie misje odnoszą się do obrony​

Zespół Prasowy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. cc. E.G. Kaszyńskiego ps. „Nurt” 

niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz działań na rzecz międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Żołnierze Wojska Polskiego już od początku bieżącego roku angażują się we wsparcie walki państwa z pandemią koronawirusa. Każdego dnia w działania jest zaangażowanych nawet 10 tys. żołnierzy, od 6 do 7 tys. z nich wykonuje zadania w ramach operacji pod kryptonimem „Trwała Odporność”, kolejnych 10 tys. pozostaje w gotowości do podjęcia działań. Znaczną część zadań przeciwkryzysowych realizowanych przez Siły Zbrojne RP wykonują obecnie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Charakterystyczną cechą tego rodzaju sił zbrojnych jest terytorialność, która odróżnia WOT od wojsk operacyjnych. Terytorialność w WOT oznacza ścisłe powiązanie działań danego szczebla ze Stałym Rejonem Odpowiedzialności (brygady / batalionu / kompanii). kpt. Marcin KOWAL tel. kom.: 693 056 172 email: kowal5392@portal.ron.mil.pl ppor. OT Daniel WOŚ tel. kom.: 792 186 461 email: wos8288@portal.ron.mil.pl

redaktor Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *