ŚWIĘTOKRZYSCY TERYTORIALSI WYWALCZYLI ZŁOTO !

Już po raz kolejny żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej szkolili się z wojskami operacyjnymi na zimowym zgrupowaniu Wojsk Rozpoznawczych i Walki Elektronicznej w Kotlinie Kłodzkiej. Podczas zawodów biatlonowych pododdziałów rozpoznawczych zdobyli złoty medal.  

Rozpoznanie to oczy i uszy każdego dowódcy. Dlatego też, każdy żołnierz musi być odpowiednio przygotowany do prowadzenia obserwacji, organizacji działań nieregularnych, zakładania bazy patrolowej czy organizacji bytowania zimą w terenie górzystym. Żołnierze 10 ŚBOT ćwiczyli przez dwa tygodnie (21.01-02.02. 2024r.) na poligonie Wojsk Rozpoznawczych i Walki Elektronicznej. Szkolenie zorganizowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w Ośrodku Szkolenia Piechoty Górskiej „Jodła” w Dusznikach-Zdroju. Terytorialsi wzięli udział w licznych kursach. Zdobywali doświadczenia w technikach przetrwania, organizacji marszu w dzień i w nocy, przygotowaniu posterunku obserwacyjnego oraz w nauce technik wspinaczkowych.

Reprezentanci 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczyli w rozpoznawczym szkoleniu poligonowym z sukcesami. Podczas zawodów biatlonowych rozgrywanych w ramach zgrupowania reprezentowali Wojska Obrony Terytorialnej i zajęli pierwsze miejsce. Złotą drużynę tworzyli wspólnie żołnierze z 10 ŚBOT, 11 MBOT i 16 DBOT. Pierwsze miejsce Terytorialsi wywalczyli kolejny rok z rzędu.    

W czasie zgrupowania poligonowego Terytorialsi wykonywali działania w warunkach specyficznych, organizowali posterunki obserwacyjne, ćwiczyli prowadzenie obserwacji wyznaczonych obiektów, wykonywali działania taktyczne na nartach i z wykorzystaniem sprzętu do wspinaczki wysokogórskiej. Żołnierze uczyli się też sposobów wyznaczania współrzędnych posterunku oraz zasad określania azymutu topograficznego.

Niełatwe zajęcia czekały też uczestników kursu SERE B (Survival, Evasion, Resistance, Escape). Terytorialsi na początku poznali teoretyczne zasady przetrwania, a następnie ćwiczyli poza bazą w trudnym terenie. Żołnierze uczyli się między innymi działania w rejonie kontrolowanym przez przeciwnika, poznawali sposoby przetrwania w izolacji od własnych wojsk, nawigowania z użyciem mapy, kompasu oraz urządzeń improwizowanych. Ćwiczyli sygnalizację oraz współpracę z tzw. siłami odzyskującymi. Uczyli się też metod zdobywania pożywienia i uzdatniania wody.

Współpraca i wymiana doświadczeń żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z wojskami operacyjnymi stale się rozwija. Terytorialsi już kolejny raz brali udział we wspólnym szkoleniu z żołnierzami pododdziałów rozpoznawczych Dowództwa Generalnego RSZ. To formy praktycznych ćwiczeń umożlwiające wymianę doświadczeń, współdzielenie zasobów szkoleniowych, a także wymianę informacji dotyczących zagrożeń. Doskonalenie umiejętności współpracy i rozwijanie potencjału obronnego to wspólne cele wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Oficer Prasowy

ppor. Daniel WOŚ

redaktor Autor