Featured Video Play Icon

Sprawozdanie Burmistrza Pińczowa

Sprawozdanie burmistrza Włodzimierza Baduraka z działalności miedzy sesjami Rady Miasta.

redaktor Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *