Słowo w ludowych praktykach medycznych

Z cyklu Gwara z Ponidzia wykład dr hab. Marzeny Marczewskiej z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w pińczowskim Domu Ariańskim

redaktor Autor