Nowe formy pracy urzędu w Kijach

Posted 10 miesięcy ago / 472 views

Urząd Gminy w KIjach jest zamknięty do bezpośredniej obsługi petentów. Należy załatwiać sprawy na drodze elektronicznej, w tym również opłaty

Contact details

redaktor Autor