Nowe formy pracy urzędu w Kijach

Posted 2 tygodnie ago / 28 views

Urząd Gminy w KIjach jest zamknięty do bezpośredniej obsługi petentów. Należy załatwiać sprawy na drodze elektronicznej, w tym również opłaty

Contact details

redaktor Autor