Featured Video Play Icon

Pan Tadeusz w Pińczowie

Czytelnicy biblioteki publicznej w Pińczowie czytają fragmenty Pana Tadeusza w 190 rocznicę ukończenia poematu przez Adama Mickiewicza

redaktor Autor