Featured Video Play Icon

Przekazanie samochodu dla strażaków w Brześciu

Ochotnicza Straż Pożarna w Brześciu otrzymała samochód kwatermistrzowski od Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie. Samochód może służyć do przewozu osób, materiałów w różnych potrzebach np: ewakuacji , pomoc powodzianom, dostarczanie zaopatrzenia potrzebującym, Samochód OSP Brzeście będzie pomocny Państwowej Straży Pożarnej w akcjach ratowniczych.

Featured Video Play Icon

Jej Wysokość Lalka czytamy bajkę

Na wernisaży w Domu Ariańskim na Mirowie bajkę czytali: Krzysztof Słoń senator RP, Krzysztof Wawrzyk wice mister MSZ, Jolanta Kusztal aktorka, Jolanta Opoka emerytowany dyrektor biblioteki, Beata Kita wice burmistrz Pińczowa, Krzysztof Wąsik wice przewodniczący RM Pińczowa, Agnieszka Kucybała dyrektor biblioteki w Pińczowie

Featured Video Play Icon

Słowo na Dzień Pański 27 listopada

Kolejne z cyklu spotkanie z księdzem Stanisławem Kudełką, proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego na Grodzisku w Pińczowie. Przesłanie na nowy tydzień to: Czuwajcie więc, bo nie wiecie w którym dniu Pan wasz przyjdzie.

Featured Video Play Icon

Powróćmy jak za dawnych lat 02

Pierwsza odsłona koncertu Pińczowskich Dinozaurów, na pewno Pińczów, na pewno muszla estradowa, prawdopodobnie Dni Ponidzia

Featured Video Play Icon

Powróćmy jak za dawnych lat 01

Cykl pamięci wydarzeń kulturalnych w Pińczowie, obiektem wspomnień jest zespół Pińczowskie Dinozaury, Nagrania są masterowane z VHS, dlatego wybaczcie jakość, . Nie zawsze pamiętam miejsce i okazję filmowania dlatego wdzięczny będę za komentarze, może lepiej pamiętacie te wydarzenia. Miłego odbioru

Featured Video Play Icon

Kompleks boisk dla Jedynki

Pińczowska Jedynka otrzyma upragnione i bardzo potrzebne boiska sportowe wraz z infrastrukturą