INTENSYWNY WEEKEND ŚWIĘTOKRZYSKICH TERYTORIALSÓW

Minął aktywny weekend żołnierzy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze szkolili się podczas planowych szkoleń rotacyjnych oraz wyłonili najlepszych strzelców w brygadzie.  

Blisko 500 żołnierzy 10 ŚBOT w miniony weekend, tj. 13-14 kwietnia 2024 r. realizowało comiesięczne szkolenie rotacyjne. Miejscami szkolenia, zgodnie z założeniem Wojsk Obrony Terytorialnej, były Stałe Rejony Odpowiedzialności (SRO) pododdziałów.

Terytorialsi ze 101 batalionu lekkiej piechoty (101 blp) z Kielc doskonalili swoje umiejętności podczas zajęć z taktyki zielonej i czarnej ( taktyka zielona to zakres pojęć dotyczących prowadzonych działań w otwartym terenie, zarówno leśnym jak i pustynnym; taktyka czarna, czyli wszystkie działania prowadzone we wnętrzu jak i w obrębie budynku ). Szkolenie było całodobowe i zostało przeprowadzone na placu ćwiczeń taktycznych „tarczownia” w Kielcach.

Żołnierze ze 102 blp z Sandomierza pierwszy dzień „rotacji” spędzili doskonaląc taktykę zieloną na terenie Nadleśnictwa Staszów. Natomiast w drugi dzień Terytorialsi odbyli szkolenie z elementów zarządzania kryzysowego. Zajęcia zostały zorganizowane w miejscowości Ruszcza, koło Połańca z wykorzystaniem miejscowego kanału wodnego. Żołnierze ćwiczyli zabezpieczenie i działanie w trakcie zagrożeń powodziowych oraz współdziałanie z jednostkami Straży Pożarnej. Instruktorów z sandomierskiego batalionu wspierali strażacy z PSP Staszów.

Terytorialsi ze 103 blp z Ostrowca Świętokrzyskiego pierwszy dzień rotacji spędzili na szkoleniu strzeleckim na strzelnicy w Ćmielowie, natomiast drugiego dnia żołnierze doskonalili czarną taktykę, wykorzystując obiekty batalionu przy ul. Antoniego Hedy Szarego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Żołnierze z kompanii dowodzenia w sobotę zrealizowali szkolenie strzeleckie w Jędrzejowie, natomiast w niedzielę ćwiczyli walkę wręcz, prowadzili zajęcia przygotowawcze do sprawdzaniu sprawności fizycznej oraz doskonalili elementy taktyki zielonej na placu ćwiczeń taktycznych „tarczownia” w Kielcach.

Terytorialsi z kompanii szkolnej kontynuowali szkolenie nowych ochotników podczas trwającego szkolenia podstawowego trybu weekendowego. Podczas tych dwóch dni żołnierze uczyli się pierwszej pomocy oraz przygotowywali się do pierwszego strzelania.

Żołnierze z kompanii saperów w sobotę zrealizowali szkolenie strzeleckie na strzelnicy w Ćmielowie. Natomiast w niedzielę można było zobaczyć saperów na zalewie w Chańczy. Terytorialsi szkolili się z obsługi sprzętu etatowego kompanii saperów. Żołnierze doskonalili pływanie na łodziach płaskodennych i uczyli się użytkowania kombinezonu do pracy w wodzie. Tego typu zajęcia przygotowują żołnierzy do wykorzystania sprzętu podczas działań kryzysowych.

Również w miniony weekend odbyły się Mistrzostwa o Puchar Dowódcy 10 ŚBOT w strzelaniu sportowym z pistoletu wojskowego i karabinka. Zawody zostały rozegrane na strzelnicy LOK w Tarnobrzegu. Wzięli w nich udział terytorialsi ze wszystkich pododdziałów 10 ŚBOT. Zawody odbyły się w kategorii indywidualnej i zespołowej w strzelaniu z pistoletu wojskowego VIS 100 oraz karabinka MSBS GROT. Zwycięzcą i zdobywcą I miejsca indywidualnie z PW został ppłk Artur LITWINEK szef sztabu, natomiast zwycięzcą z karabinka został st. szer. spec. Mateusz z kompanii logistycznej. Drużynowo zwycięstwo z pistoletu i z karabinka wystrzelali żołnierze ze 101 blp.

Miniony weekend pokazał duże zaangażowanie szkoleniowe świętokrzyskich Terytorialsów głównie w swoich rejonach odpowiedzialności. Cieszy mnie fakt, że żołnierze mimo dużej ilości szkoleń znajdują czas na rywalizację sportową pomiędzy pododdziałami. Gratuluję zwycięzcom wprawionego oka i dziękuję wszystkim uczestnikom za zaangażowanie oraz żołnierzom 102 blp za przygotowanie zawodów – podkreślił płk Sławomir MACHNIEWICZ – dowódca 10 ŚBOT.

Terytorialność jest wpisana w nazwę naszego rodzaju sił zbrojnych. Ma dla nas wymiar szczególny. To nie tylko obszar na mapie, czy odległość z domu do pracy. W WOT rozumiemy to jako przynależność do społeczności i regionu, z którego się wywodzimy, który znamy „jak własną kieszeń”. Terytorialność dla żołnierzy WOT oznacza gotowość do obrony i wspierania rodzin, bliskich i sąsiadów – stąd wprost wywodzi się misja formacji: „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”. Żołnierze formacji mają świadomość tego, że w ten sposób wnoszą wkład w kształtowanie bezpiecznej przyszłości Polski.

Oficer Prasowy por. Daniel WOŚ

10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA
OBRONY TERYTORIALNEJ 

redaktor Autor