„Ferie z WOT” – PIERWSZE STRZELANIE !!!

Trwa szkolenie podstawowe ochotników 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach „Ferii z WOT. Za żołnierzami pierwsze strzelanie z karabinka MSBS „GROT”.  

Świętokrzyscy Terytorialsi kontynuują szkolenie podstawowe tzw. „szesnastkę”, którą rozpoczęli 10 lutego. Wczoraj 19 lutego po raz pierwszy ochotnicy zrealizowali w praktyce szkolenie strzeleckie. Zajęcia odbyły się na strzelnicy w Jędrzejowie. Przed tymi zajęciami ochotnicy w pierwszej kolejności musieli zdać egzamin poprzedzony szkoleniem z bezpiecznego posługiwania się bronią. Również w praktyce zaznajamiali się z obsługą broni podczas zajęć ze ślepą amunicją, by wczoraj finalnie strzelić pierwszy raz ostrą amunicją z karabinka MSBS Grot. Również instruktorzy z 10 ŚBOT prowadzili zajęcia przygotowujące z postaw strzeleckich, pierwszej pomocy, obrony przed bronią masowego rażenia oraz saperskie.  Strzelanie oraz umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią jest jednym z najważniejszych elementów szkolenia podstawowego. 

Szkolonym żołnierzom, pierwszego dnia „szesnastki” wręczana jest broń, karabinek MSBS Grot, z którym się nie rozstają przez 24 godziny. Takie rozwiązanie pozwala zbudować u żołnierzy odpowiedzialność  – podkreśla płk Sławomir MACHNIEWICZ dowódca 10 ŚBOT. 

Pierwsze strzelanie, było trochę stresu. Była również adrenalina. Dzięki naszym instruktorom udało się dobrze strzelić. Na tą chwilę czekałem od początku szkolenia – dodaje szer. Krzysztof, lat 20 student Politechniki Świętokrzyskiej.

Obecne szkolenie podstawowe jest realizowane po raz pierwszy w oparciu o obiekty znajdujące się w Kielcach przy ul. Mielczarskiego. Tam żołnierze są skoszarowani w kontenerach mieszkalnych. Zajęcia terenowo – taktyczne są organizowanie w okolicy kieleckiego „Telegrafu”, natomiast strzelania w Jędrzejowie. Takie rozwiązanie pozwala od początku realizować istotę Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli szkolenie w Stałych Rejonach Odpowiedzialności, ochronę i obronę naszych małych Ojczyzn. 

Szkolenie zakończy się sprawdzianem, tzw. pętlą taktyczną podczas, której zostaną zweryfikowane nabyte umiejętności. Natomiast finałem szkolenia będzie przysięga wojskowa, która odbędzie się 25 lutego o godz. 11:00 na „Kieleckiej Bukówce”.

Projekt „Ferie z WOT” powstał w 2019 roku i od tego czasu z możliwości odbycia szkolenia podstawowego na przełomie stycznia i lutego skorzystało wielu ochotników. Szkolenie to skierowane jest przede wszystkim do pełnoletnich uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli.

Oficer Prasowy

ppor. Daniel WOŚ

10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA
OBRONY TERYTORIALNEJ 

redaktor Autor