Featured Video Play Icon

Etno Ponidzie

Zwyczaje, obrzędy i uroczystości doroczne. Zwyczaje na Ponidziu związane ze świętami kościelnymi. Aleksandra Imosa na podstawie „Materyjałów do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa” księdza Władysława Siarkowskiego.

redaktor Autor