EGZAMIN NA PIĄTKĘ !!! – Czas na przysięgę 

Dobiega końca „szesnastka” realizowana przez 10 Świętokrzyską Brygadę Obrony Terytorialnej. W piątek, 24 maja 2024 roku ochotnicy szkolenia podstawowego z województwa świętokrzyskiego przystąpili do żołnierskiego egzaminu, tzw. „pętli taktycznej”. W najbliższą niedzielę 26 maja blisko 140 żołnierzy stanie na Placu Wolności w Kielcach i złoży przysięgę wojskową.  

To ostatnia prosta przed przysięgą dla ochotników, realizujących szkolenie podstawowe tzw. „szesnastkę”. Umiejętności żołnierzy zostały zweryfikowane podczas, tzw. „pętli taktycznej”. To kluczowy sprawdzian podczas szesnastodniowego szkolenia podstawowego dla przyszłych Terytorialsów.

Egzamin rozpoczęło czwartkowe strzelanie na strzelnicy w Jędrzejowie, gdzie w praktyce zostały zweryfikowane umiejętności posługiwanie się bronią. Następnie w piątek 24 maja od samego rana w okolicach „kieleckiego Stadionu” rozpoczęła się dalsza część egzaminu, podczas którego zostały sprawdzone umiejętności m.in.: transport skrzynki z amunicją, korzystanie z mapy i busoli, marsz ubezpieczony, zrywanie kontaktu ogniowego, udzielanie pierwszej pomocy na polu walki, zakładanie na czas maski przeciwgazowej i sprawdzian jej szczelności.

Tego typu sprawdzian nie weryfikuje tylko umiejętności indywidualnych. W każdej sekcji składającej się z 12 żołnierzy o różnorodnych kompetencjach bardzo istotne jest zgranie zespołu i wspólne opanowanie zadań. Każdy pojedynczy żołnierz ma duży potencjał, ale maksymalną skuteczność osiągamy w zgranym zespole.

Celem egzaminu zwieńczającego szkolenie jest sprawdzenie poziomu wyszkolenia, sprawności bojowej oraz odporności psychofizycznej żołnierzy w warunkach poligonowych poprzez weryfikację umiejętności do realizacji wybranych zadań taktycznych.

To ostatni egzamin organizowany przed uroczystą przysięgą wojskową, która odbędzie się 26 maja 2024 roku o godz.11:00 w Kielcach na Placu Wolności. Razem na placu staną żołnierze szkolenia podstawowego, podstawowego trybu weekendowego, szkolenia wyrównawczego i wyrównawczego trybu weekendowego, blisko 140 Terytorialsów. Po przysiędze nowi żołnierze trafią do etatowych batalionów 10 Świętokrzyskiej Brygady OT rozmieszczonych w Kielcach, Sandomierzu i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Misją 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. cc. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” jest obrona i wspieranie społeczności województwa świętokrzyskiego. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

Oficer Prasowy por. Daniel WOŚ 10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA
OBRONY TERYTORIALNEJ 

redaktor Autor