Czy radny Powiatu Pińczowskiego straci mandat

Sesja Rady Powiatu Pińczowskiego postanowiła zdjąć z porządku obrad projekt uchwały o utracie mandatu radnego Marcina Wojniaka ze względu na podjęcie stanowiska w Stowarzyszeniu Nida, które według Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi działalność gospodarczą związaną ze Starostwem w Pińczowie ze względu na potrzebę dalszych wyjaśnień w sprawie.

redaktor Autor