Featured Video Play Icon

Czy przekaźnik zagraża mieszkańcom Chrobrza

Wobec planu budowy przekaźnika telefonii komórkowej na prywatnym gruncie w Chrobrzu część mieszkańców wniosła sprzeciw do gminy. O komentarz w tej sprawie poprosiłem wójta Tadeusza Sułka. Zapraszam

Featured Video Play Icon

Układ sił w powiecie po wyborach

Układ sił w Powiecie Pińczowskim po wyborach samorządowych komentuje Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek. Zapytałem przy okazji Pana Tadeusza o przyczyny drugiej tury wyborów w Złotej.  Zapraszam

Featured Video Play Icon

Słowo na Dzień Pański 28 października

Kolejne z cyklu spotkanie z księdzem Stanisławem. Przesłanie na kolejny tydzień to:  Porzuć stare życie, idź za Jezusem ku nowej rzeczywistości.

Featured Video Play Icon

Rotmistrz Pilecki

Witold Pilecki herbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh”; nazwiska konspiracyjne „Roman Jezierski”, „Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, „Witold Smoliński”; kryptonim T-IV (ur. 13 maja 1901 w Ołońcu, zm. 25 maja 1948 w Warszawie) – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor raportów o Holocauście, tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, […]

Featured Video Play Icon

Ocalić od zapomnienia

Uroczystość w pińczowskim liceum poswięcona pamięci pomordowanych żołnierzy w Charkowie, Miednoje i Katyniu. Relacja z występów młodzieży szkolnej pińczowskiego ogólniaka.