Featured Video Play Icon

Jadwiga Gałązka (Klara Gross)

W wieku 72 lat poznałam datę swoich urodzin. Z Panią Jadwigą, ocaloną dziewczynką z pogromu II Wojny Światowej rozmawia Renata Urban

Featured Video Play Icon

Petycja węglowa

Petycję do Rady Miejskiej złożył radny Janusz Koniusz. Wzywa w niej do jak najszybszego rozpoczęcia dystrybuowania węgla zgodnie z procedowanym projektem ustawy zezwalającym gminom na handel tym paliwem. Wniosek został przez radę odrzucony jak bezzasadny i pozbawiony podstaw prawnych.